A A A

Öppet nätverk Chefer inom personlig assistans

Tema rekrytering och anställningsformer

Välkommen till nätverksträffen där syftet är att du som chef och nyckelperson inom personlig assistans, ledsagning och avlösare får möjlighet att utbyta erfarenheter och ha en dialog med kollegor i andra kommuner i länet.

Den här träffens teman togs fram av de chefer som närvarade på förra nätverksträffen. Om du tar möjligheten att i anmälan fylla i frågor du har inför träffen hjälper du till att forma träffen utifrån dina behov.

Anställningsformer, PAN & HÖK, hur används det? Det ser olika ut visar tidigare nätverksträffar? Hur är assistenter rekryterade och vilken anställning blir det tal om är frågor som lyfts? Frågorna är många fler.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) medverkar med en bakgrund utifrån hur lagarna ser ut och anställningsavtalens olikheter samt vad SKL säger i frågan. En bakgrund att använda i dialogen och erfarenhetsutbytet i nätverket.

Innehåll

 • Emelie Vattahäll, förhandlare på avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Ulrika Lifvakt, handläggare, Vård och omsorg, SKL
 • Dialog och erfarenhetsutbyte kommuner/stadsdelsförvaltningar emellan
 • Identifiera gemensamt intressanta frågor/teman & goda exempel att lyfta på kommande träff

Målgrupp
Chefer och nyckelpersoner inom personlig assistans. ledsagare och avlösare

 • Datum:
 • 2019-10-17
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-10-10
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Chefer inom personlig assistans
 • Kontakt:
 • Malin Makboul
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 500 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Avanmälan senast två dagar innan aktuellt datum.

  Förmiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier.
 • Anmäl här