A A A

Öppet nätverk Chefer inom socialpsykiatrin

Tre personer står och pratar med varandra utomhus. De ser glada ut.

Välkommen till nätverksträff för dig som är chef i verksamhet inom socialpsykiatri. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter, ha dialog kring aktuella frågor och sprida goda exempel som finns i länets kommuner och stadsdelsförvaltningar.

Denna gång är temat: hur kan man involvera brukare i sin verksamhetsutveckling?

Innehåll

 • Presentation från Sollentuna kommun som under flera års tid arbetat systematisk med att involvera brukare i sin verksamhetsutveckling. Arbetet sker tillsammans med Inflytanderådet, ett råd som består av brukare och anhöriga.  Tillsammans har socialtjänsten och rådet både kartlagt utvecklingsbehov och åtgärdat brister de har sett i verksamheterna.Du får gärna innan träffen kolla in Inflytanderådets hemsida. Du hittar den på: http://www.inflytanderadet.se/
 • Dialog och erfarenhetsutbyte kring temat för kollegialt lärande. När du anmäler dig finns också möjlighet att lyfta andra teman som du önskar erfarenhetsutbyte kring.
 • Datum:
 • 2019-10-09
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-10-02
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Chefer inom socialpsykiatrin
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 500 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Avanmälan senast två dagar innan aktuellt datum.

  Förmiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier.
 • Anmäl här