A A A

GENOMFÖRS DIGITALT!
Öppet nätverk chefer, samordnare & MAS:ar inom HSL

Syftet med nätverket är att få möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i länet, ha dialog om aktuella frågor och sprida goda exempel på arbetssätt och metoder. När du anmäler dig finns möjlighet att ge förslag på ämnen/frågor att lyfta med kollegor i länet. Eller kanske har du ett utvecklingsarbete du vill dela med dig av?

Innehåll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 • Erfarenhetsutbyte utifrån rådande pandemi. Vad fungerar bra, vilka utmaningar har ni upplevt? Vad har ni fått fokusera på utifrån ert uppdrag? Utbyte av tips med mera.
 • Hygienombud – ett gott exempel från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
  • Hur startade idén om hygienombud, varför togs detta initiativ? Hur har hygienombuden nått ut och lyckats i sitt uppdrag? En ny funktion som startade under rådande pandemi och som skapade en samsyn och ett lärande mellan olika verksamheter i stadsdelen.
 • Dialog utifrån inkomna frågor.

Målgrupp
Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL-organisationerna

Medverkande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Hygienombud: Isabella Jonsson, Marie Lagergren, Maryam Abdollahi-Demne, Ann-Sofi Paulsson,                                                                                                                                                                             Eva Westerberg Andersson och MAS Marita Johansson i Rinkeby-Kista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Övrig information
Observera, lyfta gärna frågor i anmälan för att byta erfarenheter vid träffen

 • Datum:
 • 2020-06-09
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 11:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-06-03
 • Plats:
 • Mötet sker via SKYPE digitalt
 • Form:
 • Via dator, ipad eller projektor.
 • Målgrupp:
 • Chefer, samordnare, MAS:ar
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:


 • Avanmälan senast två dagar innan aktuellt datum. Avanmälan görs via bekräftelsemejlet.

 • Anmäl här