A A A

Öppet nätverk Chefer, samordnare & MAS:ar inom HSL

Dialogforum för chefer/samordnare i HSL-organisationerna för utbyte av erfarenheter och låta inspireras av varandra.

Innehåll

 • Arbetsgruppen redogör kring sitt arbete om rätten till en jämlik vård för alla. Vilket är nästa steg kring eftersatta behov för målgruppen LSS?
 • Uppföljning från den 28 maj kring kartläggningsmaterialet Tidiga tecken och demens vid intellektuell funktionsnedsättning.
 • Lokala program för sammanhållen vård och omsorg kring demenssjukdom/kognitiv sjukdom – hur gå vidare?
 • Ekerö kommun delar med sig av sitt arbete kring lokalt program för sammanhållen vård vid kognitiv sjukdom.

Medverkande
Annicka Pantzar, MAS i Ekerö kommun, och Pirjo Ridemalm, enhetschef för HSL-teamet.

Målgrupp
Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL-organisationerna

Övrig information
I anmälan finns det möjlighet att skriva ned frågor ni önskar lyfta under träffen

 • Datum:
 • 2019-08-30
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-08-28
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Chefer, samordnare, MAS:ar
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 500 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Avanmälan senast två dagar innan aktuellt datum.

  Förmiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier.
 • Anmäl här