A A A

Öppet nätverk för fysioterapeuter/sjukgymnaster inom HSL

Observera! Detta nätverk håller deltagarna i själva.

Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att få inspireras och lära av varandra.

Innehåll

 • Uppföljning av ”Fysisk aktivitet på recept (FAR) – hur går det?
 • Goda exempel att dela med sig av
 • Dialog kring aktuella frågor från deltagarna

Målgrupp
Fysioterapeuter/sjukgymnaster anställda inom den kommunala HSL-verksamheten

 • Datum:
 • 2020-03-10
 • Starttid:
 • 13:30
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-03-06
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Fysioterapeuter inom HSL
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Avanmälan senast två dagar innan aktuellt datum. Avanmälan görs via bekräftelsemejlet.

  Kaffe ingår.
 • Anmäl här