A A A

Öppet nätverk Fysioterapeuter/sjukgymnaster inom HSL

En person sitter på en stol med gul handduk.

Observera! Detta nätverk håller deltagarna i själva.

Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att få inspireras och lära av varandra.

Innehåll

 • Cecilia Berg & Eva Flygare Wallén från Akademiskt primärvårdscentrum (APC) berättar om fysisk aktivitet på recept (FAR)
 • Dialog om hur HSL-enheterna kan använda sig av FAR.
 • Övriga frågor

Målgrupp
Fysioterapeuter/sjukgymnaster anställda inom den kommunala HSL-verksamheten

Övrig information
Det finns möjlighet att att ta upp frågor i anmälan som ni önskar lyfta vid träffen.

 • Datum:
 • 2019-09-26
 • Starttid:
 • 13:30
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-09-23
 • Plats:
 • Akademiskt primärvårdscentrum, APC, Torsplan, Solnavägen 1E, 4 trappor, sal Lin, Stockholm
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Fysioterapeuter
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:


 • Avanmälan senast två dagar innan aktuellt datum.

  Kaffe ingår.
 • Anmäl här