A A A

Öppet nätverk Musikskapande verksamheter


Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att få inspireras och lära av varandra.

Innehåll

 • Kristoffer Wennerlund visar filmen om dagliga verksamheten UNIKA:s musical verksamhet och om arbetet med deras kommande musical ”Lika Olika”.
 • Dialog erfarenhetsutbyte
  Hur kan man mötas i personalgruppen, när olika synsätt krockar som många gånger bygger på okunskap?
  Att vara ensam om sin kompetens och kunskap i en arbetsgrupp. Vad krävs, vilka är utmaningarna?
  Hur skapar man förståelse för varandras olika kompetenser?
  Att öka arbetstagarnas kompetenser och vidga deras kunskaper kring musik och skapande. Erbjuda en bredare ”palett”.
  När deltagare är på olika nivåer, hur kan vi jobba då?

Målgrupp
Medarbetare inom musikskapande verksamheter

Övrig information
I anmälan går det bra att skriva ned synpunkter eller frågor du vill ta upp under träffen.

 • Datum:
 • 2019-10-11
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-10-04
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Medarbetare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 500 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Avanmälan senast två dagar innan aktuellt datum.

  Förmiddagsfika ingår.
 • Anmäl här