A A A

FLYTTAS FRAM!
Öppet nätverk Sjuksköterskor inom HSL

Observera! Detta nätverk håller deltagarna i själva.

Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att få inspireras och lära av varandra.

Innehåll

 • Dialog kring aktuella frågor från deltagarna

Målgrupp
Sjuksköterskor anställda inom den kommunala HSL-verksamheten

Övrig information
Det finns möjlighet att ta upp frågor i anmälan som ni önskar lyfta vid träffen.

 • Datum:
 • 2020-05-29
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-05-26
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Sjuksköterskor HSL
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Avanmälan senast två dagar innan aktuellt datum.

  Kaffe ingår.
 • Anmäl här