A A A

GENOMFÖRS DIGITALT!
Öppet nätverk stödpedagoger och chefer

Välkomna till nätverksträff för dig som stödpedagog tillsammans med dig som ansvarig chef.

Syftet med nätverket är att få möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i länet, ha dialog om aktuella frågor och sprida goda exempel på arbetssätt och metoder. När du anmäler dig finns möjlighet att ge förslag på ämnen/frågor att lyfta med kollegor i länet. Eller kanske har du ett utvecklingsarbete du vill dela med dig av?

Innehåll

 • Erfarenhetsutbyte – möjlighet att stämma av med varandra utifrån rådande läge. Vad fungerar bra och vilka utmaningar ser ni? Vad har ni fått fokusera på utifrån ert uppdrag osv? Utbyte av tips med mera
 • Information från verksamhetsledningen
 • Dialog utifrån inkomna frågor

Övrig information
Det går att lyfta frågor i anmälan.

 • Datum:
 • 2020-06-11
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 11:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-06-04
 • Plats:
 • Mötet sker via SKYPE digitalt
 • Form:
 • Via dator, ipad eller projektor.
 • Målgrupp:
 • Stödpedagoger & chefer
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:


 • Avanmälan senast två dagar innan aktuellt datum. Avanmälan görs via bekräftelsemejlet.

 • Anmäl här