A A A

Öppet nätverk för vägledare och chefer inom DMO

Välkomna till nätverksträff för vägledare och chefer i kommuner och stadsdelsförvaltningar som har utbildade vägledare i modellen.
Oavsett om du har genomfört slingor som vägledare eller inte haft möjlighet till det efter utbildningen så är du välkommen att delta vid träffen!

Har ni utformat bildstöd i ert DMO arbete? Ta gärna med det till träffen.

Denna gång tar avstamp i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättnings artikel 19: Rätt att leva självständigt och att delta i samhället.

Innehåll

 • Nuläge för dig som Vägledare
 • Hur vidmakthålla modellen? Vi repeterar DMO:s grundpelare
 • workshop – vägledarrollen, dess utmaningar och möjligheter
  Exempel på frågor:
  Hur få kontinuitet i arbetet?
  Hur organisera arbetet på bästa sätt?
  Vad har ni sett för värde av att arbeta med DMO?
 • Etiska dilemman?
 • Övrigt
 • Vad behöver och vill jag göra när jag kommer tillbaka?

Om du tar möjligheten att i anmälan fylla i frågor du har inför träffen hjälper du till att forma träffen utifrån dina behov.

 • Datum:
 • 2019-09-20
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-09-18
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Vägledare & chefer i DMO
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 500 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Avanmälan senast två dagar innan aktuellt datum.

  Förmiddagsfika ingår.

  I anmälan finns möjlighet att lämna förslag på frågor att lyfta under träffen. Gör gärna det.
 • Anmäl här