A A A

Öppet nätverk Verksamhetsutvecklare

Syftet med nätverket är att få möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i länet, ha dialog om aktuella frågor och sprida goda exempel på arbetssätt och metoder.

Utöver dialog och erfarenhetsutbyte får vi denna gång besök av Susanna Laurin som är Forskning- och innovationschef vid Funka. Vi får höra om Funka och Kungsholmen stadsdelsförvaltning samarbete som handlar om digitalisering, tillgänglighet och demokrati.

Från Kungsholmen stadsdelsförvaltning medverkar Anders Andersson, kvalitetssamordnare daglig verksamhet.

När du anmäler dig finns möjlighet att ge förslag på ämnen/frågor att lyfta med kollegor i länet.

Målgrupp
Verksamhetsutvecklare/kvalitetsutvecklare eller motsvarande funktion inom funktionshinderområdet

 • Datum:
 • 2019-09-11
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-09-09
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Verksamhetsutvecklare med flera
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 500 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Avanmälan senast två dagar innan aktuellt datum.

  Förmiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier.
 • Anmäl här