A A A

Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng

Startar vecka 6, 2019
Kurskostnad: 3 500 kr per kursplats, bekostas av respektive arbetsgivare.

Det professionella förhållningssättet är mycket viktigt i arbetet inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning. Medarbetare ska kunna förhålla sig till både personer med funktionsnedsättning, deras närstående samt kollegor på et yrkesmässigt sätt. Genom att ha kunskaper om vad som sker i grupper och vid möten med andra människor, kan medarbetare se både den egna och andras roll i sammanhangen.
Kursen ger dig praktisk och teoretisk kunskap om olika typer av ledarskap. Du får också kunskap om vilken betydelse ledaren har för att inspirera och motivera till deltagande och delaktighet inom yrkesområdet. Ett mål med kursen är att ge kunskaper om grupper och grupprocesser och hur detta påverkar ledaren, individen och gruppen. Du får diskutera och lyfta fram det pedagogiska förhållningssättet i arbetet.

Kursupplägg
En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger. Obs att kursen inleds med en halvdags introduktion av en lärportal via internet. Det gör att det är en och en halv kursdag den första veckan, därefter en dag/vecka.
Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng, betyg ges efter genomgången kurs. Observera att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Parallellt med studierna vid Lernia genomför du kursen på internet via en lärportal. Hur det går till får du information om när kursen startar. Du måste lägga ner mer tid på studierna än enbart den dagen du är vid Lernia.

Arbetsformer i kursen
Litteraturstudier, case/ fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Examinationsuppgiften i kursen kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Innehåll

 • Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier.
 • Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren.
 • Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.
 • Ledarskap vid konflikter samt konflikthantering.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av olika aktiviteter.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet, men har erfarenhet av yrket.

Annat modersmål än svenska – svenska som andraspråk
Har du annat modersmål än svenska måste du skicka in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper.
Har du intyg, betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra en nivåtest innan du anmäler dig till kursen. Nivåtesten gör du hos Vuxenutbildningen i din hemkommun.
Testresultatet skickas till Forum Carpe, se adress nedan.

Forum Carpe
Sabbatsbergsvägen 1
113 61 Stockholm

OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat skickas in till Forum Carpe innan sista anmälningsdag. Om betyg eller testresultat inte har inkommit till sista anmälningsdagen, så stryks anmälan.

Klicka här för att läsa mer om test och vad som gäller kring gymnasiekurserna.

Om dina kunskaper i svenska/svenska som andraspråk inte är tillräckliga för att klara utbildning på gymnasienivå finns möjligheten att på eget initiativ studera svenska som andraspråk inom Komvux. Ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun som kan ge dig mer information.

Tid
Kursen startar vecka 6, 2019, med en och en halv dags studier inklusive introduktion av en lärportal måndag den 4 februari kl. 13.00-16.00 samt tisdag den 5 februari kl. 08.30-15.30. Övriga kurstillfällen är tisdagar kl. 08.30-15.30. Kursen löper mellan vecka 6-14 2019. Sista kurstillfälle tisdag den 9 april.

Plats
Lernia, Trekantsvägen 1, 1 tr Liljeholmen

Anmälan
Görs av ansvarig chef. Klicka här för att läsa mer om förutsättningarna för anmälan. Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

Antagningsbesked
Skickas ut till anmälande chef senast 21 januari.

Avanmälan
Ska göras senast en vecka före aktuellt datum, annars debiteras hela kurskostnaden. Kontakta maria.grauers@stockholm.se, 08-508 25 437

Frågor kring kursen
Mia Grauers projektledare, maria.grauers@stockholm.se, tfn 08 508 25 437 (frågor om nivåtest eller andra kursadministrativa frågor) eller
Madeleine Mjöberg, Kursansvarig, Lernia tfn 072-254 64 75 eller 08 685 65 80 (växel Lernia).

 • Startdatum:
 • 2019-02-04
 • Antal tillfällen:
 • 10
 • Starttid:
 • 13:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-01-21
 • Plats:
 • Lernia, Trekantsvägen 1, 1 tr Liljeholmen
 • Form:
 • Gymnasiekurs
 • Målgrupp:
 • Medarbetare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Fika och lunch ordnas på egen hand. Lernia har tillgång till kaffeapparat för en kostnad på 5 kr/kopp.
 • Anmäl här