A A A

GENOMFÖRS DIGITALT!
Psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning riskerar att utveckla psykisk ohälsa i högre grad än andra. Orsaken till detta är okänd, men bidragande orsaker kan vara en ökad känslighet och/eller en ökad stress till följd av levnadsomständigheter.

Hur kan vi som arbetar närmast personerna upptäcka att någon mår dåligt och hur kan vi arbeta förebyggande? Utbildningsdagen ger också översiktlig kunskap om olika psykiatriska diagnoser och symptom. Vi lyfter också vikten av samverkan med andra för att kunna stödja på bästa sätt.

Innehåll

 • Grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning
 • Diagnoser och symtom – Ångesttillstånd, depressioner, psykoser, bipolär sjukdom samt instabil personlighetsstörning
 • Psykisk ohälsa eller intellektuell funktionsnedsättning?
 • Beteendeproblematik
 • Förebyggande insatser och stöd
 • Om konflikter uppstår, hur skall de bemötas?
 • Professionellt bemötande
 • Vikten av samverkan

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt, fallbeskrivningar och gruppreflektioner

Målgrupp
Medarbetare och chefer inom LSS-verksamhet

Utbildare
George Rein, legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Lång erfarenhet av arbete i specialistteam för svåra beteenden på Habiliteringen för barn och vuxna.

Plats
Utbildningen genomförs i KompetensUtvecklingsInstitutets utbildningslokal, Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, plan 5 ( 1 trappa upp vid Restaurangen Baras Imperium)

Övrig information
Anmälan görs via chef för att samordna att maximalt 2 medarbetare per chef anmäls, då det finns ett begränsat antal platser.

 • Datum:
 • 2020-05-14
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-05-01
 • Plats:
 • Medborgarplatsen 25, Stockholm
 • Form:
 • Seminarium
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att faktureras. Avgiften skickas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Avanmälan görs via bekräftelsemejlet.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.

  För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier. Lunch ordnas på egen hand.
 • Anmäl här