A A A

Psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning

Anmälan till denna aktivitet görs via ansvarig chef eftersom antalet platser är begränsat.
Maximalt 2 medarbetare per chef kan anmälas. För att flertalet kommuner ska få möjlighet
att delta i den här aktiviteten kan en fördelning av platser bli aktuell. Om en fördelning blir aktuell kommer ni att bli kontaktade.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning riskerar att utveckla psykisk ohälsa i högre grad än andra. Orsaken till detta är okänd, men bidragande orsaker kan vara en ökad känslighet och/eller en ökad stress till följd av levnadsomständigheter.

Hur kan vi som arbetar närmast personerna upptäcka att någon mår dåligt och hur kan vi arbeta förebyggande? Utbildningsdagen ger också översiktlig kunskap om olika psykiatriska diagnoser och symtom. Vi lyfter även vikten av samverkan med andra för att kunna stödja på bästa sätt.

Innehåll

 • Grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning
 • Diagnoser och symtom – Ångesttillstånd, depressioner, psykoser, bipolär sjukdom samt instabil personlighetsstörning
 • Psykisk ohälsa eller intellektuell funktionsnedsättning?
 • Beteendeproblematik
 • Förebyggande insatser och stöd
 • Om konflikter uppstår, hur skall de bemötas?
 • Professionellt bemötande
 • Vikten av samverkan

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt, fallbeskrivningar och gruppreflektioner

Utbildare
George Rein, leg. psykolog med KBT-inriktning. Arbetar i ett specialistteam för svåra beteenden på Habiliteringen för barn och vuxna.

Plats
Utbildningen genomförs i KompetensUtvecklingsInstitutets utbildningslokal, Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, plan 5 ( 1 trappa upp vid Restaurangen Baras Imperium)

Målgrupp
Medarbetare och chefer inom LSS-verksamhet

Kontakt
Ingela.s.nilsson@stockholm.se

 

 • Datum:
 • 2019-01-31
 • Starttid:
 • 09.00
 • Sluttid:
 • 16.00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-01-17
 • Plats:
 • Medborgarplatsen 25
 • Form:
 • Seminarium
 • Målgrupp:
 • Medarbetare och chefer
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Avanmälan måste göras senast en vecka före startdatum, annars utgår en avgift på 500 kronor. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. För att undvika avgift går det bra att skicka en ersättare som deltar i stället.

  Förmiddags/Eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier etc. till ingela.s.nilsson@stockholm.se, senast en vecka innan aktuellt datum.
 • Anmäl här