A A A

Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng

Startar vecka 6, 2019
Kurskostnad: 3 500 kr per kursplats, bekostas av respektive arbetsgivare.

Gemensamt för alla huvudpersoner som medarbetare möter i verksamheten är att de har någon form av funktionsnedsättning som gör att de behöver stöd i sin vardag. Det kan handla om psykisk problematik, missbruk eller beteenden som på olika sätt är skadliga för personen själv och ibland även för andra. Medarbetare behöver kunskap att förstå hur funktionsnedsättningen påverkar individens syn på sig själv och samhällets syn på dem. För att kunna vara ett stöd för dessa personer är det viktigt att ha kunskap om de aktörer/ kontakter i samhället som är viktiga för den enskilde.
Kursen Samhällsbaserad psykiatri syftar bland annat till att du ska utveckla din förmåga och kunskap att kommunicera och möta brukare och närstående med ett respektfullt förhållningssätt präglat av empati, samt att reflektera över ditt eget förhållningssätt i mötet.
Du ska också erhålla kunskaper om vilka stödåtgärder som finns att tillgå inom kommun och landsting i arbetet med brukare som är i behov av återhämtning.
Kursen belyser även förbättrings- och kvalitetsarbete utifrån evidensbaserad kunskap.
Kursen ska också förmedla kunskaper om hur olika yrkesgrupper och närstående kan samverka för att hjälpa en person med psykisk funktionsnedsättning att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Kursen ingår i Vård- och omsorgsprogrammet.

Kursupplägg
En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger. Observera att kursen inleds med en halvdags introduktion av en lärportal via internet. Det gör att det är en och en halv kursdag den första veckan, därefter en dag/vecka.
Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng, betyg ges efter genomgången kurs. Observera att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Parallellt med studierna vid Lernia genomför du kursen på internet via en lärportal. Hur det går till får du information om när kursen startar. Du måste lägga ner mer tid på studierna än enbart den dagen du är vid Lernia.

Arbetsformer i kursen
Litteraturstudier, case/ fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Examinationsuppgiften i kursen kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Innehåll

 • Möjligheter till stöd
 • Återhämtningsprocessens olika skeenden
 • Stigmatisering vid psykisk sjukdom
 • Professionalism, personlig integritet och självbestämmande
 • Bemötande och relationer vid arbete i brukarens hemmiljö
 • Kvalitet och förbättringsarbete
 • Samverkan huvudmän emellan

Målgrupp
Kursen vänder sig till stödassistenter, vårdare, boendestödjare med flera som arbetar främst inom socialpsykiatrin. Du bör ha någon form av grundläggande utbildning för yrket och ha läst Psykiatri 1.

Annat modersmål än svenska – svenska som andraspråk
Har du annat modersmål än svenska måste du skicka in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper.
Har du intyg, betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra en nivåtest innan du anmäler dig till kursen. Nivåtesten gör du hos Vuxenutbildningen i din hemkommun. Testresultatet skickas till Forum Carpe, se adress nedan.

Forum Carpe
Sabbatsbergsvägen 1
113 61 Stockholm

OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat skickas in till Forum Carpe innan sista anmälningsdag. Om betyg eller testresultat inte har inkommit till sista anmälningsdagen, så stryks anmälan.

Klicka här för att läsa mer om testen och vad som gäller kring gymnasiekurser.

Om dina kunskaper i svenska/svenska som andraspråk inte är tillräckliga för att klara utbildning på gymnasienivå finns möjligheten att på eget initiativ studera svenska som andraspråk inom Komvux. Ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun som kan ge dig mer information.

Tid
Kursen startar vecka 6, 2019, med en och en halv dags studier inklusive introduktion av en lärportal onsdag den 6 februari kl. 13.00-16.00 samt torsdag den 7 februari kl. 08.30-15.30. Övriga kurstillfällen är torsdagar kl. 08.30-15.30. Kursen löper mellan vecka 6-14 2019. Sista kurstillfälle torsdag den 11 april

Plats
Lernia, Trekantsvägen 1, 1 tr Liljeholmen

Anmälan
Görs av ansvarig chef.  Klicka här för att läsa mer om förutsättningarna för anmälan. Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

Avanmälan
Ska göras senast en vecka före aktuellt datum, annars debiteras hela kurskostnaden. Kontakta maria.grauers@stockholm.se, 08-508 25 437

Antagningsbesked
Skickas ut till anmälande chef senast 16 januari

Frågor kring kursen
Mia Grauers projektledare, maria.grauers@stockholm.se tfn 08 508 25 437 (frågor om nivåtest eller andra kursadministrativa frågor) eller
Madeleine Mjöberg, Kursansvarig, Lernia tfn 072-254 64 75 eller 08 685 65 80 växel Lernia.

 • Startdatum:
 • 2019-02-06
 • Antal tillfällen:
 • 10
 • Starttid:
 • 13:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-01-21
 • Plats:
 • Lernia, Trekantsvägen 1, 1 tr Liljeholmen
 • Form:
 • Gymnasiekurs
 • Målgrupp:
 • Medarbetare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Fika och lunch ordnas på egen hand. Lernia har tillgång till kaffeapparat för en kostnad på 5 kr/kopp.
 • Anmäl här