A A A

Självskadebeteende

Självskadebeteende är vanlig förekommande, hos såväl ungdomar som vuxna. Många verksamheter och anhöriga möter människor med självskadebeteende som kan ta sig i uttryck på många sätt.
Under denna dag får du kunskap om hur självskadebeteende kan se ut, varför man skadar sig själv och hur du bäst stödjer och förstår den drabbande.

I bemötandet är det nödvändigt med en fast kunskapsmässig grund att står på. Innehållet utgår från ett humanistiskt perspektiv, aktuell forskning och Georges kliniska erfarenheter av självskadande.

Innehåll

 • Vad är självskadebeteende?
 • Myter om självskadande
 • Vad är syftet med självskadande?
 • Hur kan man förstå och stödja?
 • Självskadebeteende och identitet
 • Professionellt bemötande och egna känslor
 • Självskadebeteende vid intellektuell funktionsnedsättning och autism

Föreläsare
George Rein, leg. psykolog med KBT-inriktning, har lång erfarenhet från arbete i specialistteam för svåra beteende på Habilitering för barn och vuxna.

Övrig information
Anmälan görs via chef för att samordna att maximalt 2 medarbetare per chef anmäls, då det finns ett begränsat antal platser. Anmälan är bindande, men det går bra att skicka ersättare vid förhinder.

Plats: Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset), Trapphus A, plan

 • Datum:
 • 2020-02-04
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-01-21
 • Plats:
 • Medborgarplatsen 25, Stockholm
 • Form:
 • Föreläsning
 • Målgrupp:
 • Medarbetar och chefer inom LSS, socialpsykiatri och HSL- teamen
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Avanmälan görs via bekräftelsemejlet.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.

  För och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier. Lunch ordnas på egen hand
 • Anmäl här