A A A

Självskadebeteende

En man håller upp sina händer på huvudet i motljus.

Självskadebeteende är vanlig förekommande, hos såväl ungdomar som vuxna. Många verksamheter och anhöriga möter människor med självskadebeteende som kan ta sig i uttryck på många sätt. I bemötandet är det nödvändigt med en fast kunskapsmässig grund att står på.

Under denna dag får du kunskap om hur självskadebeteende kan se ut, varför man skadar sig själv och hur du bäst stödjer och förstår den drabbande. Innehållet utgår från ett humanistiskt perspektiv, aktuell forskning och föreläsaren Georges Reins kliniska erfarenheter av självskadande.

Innehåll

 • Vad är självskadebeteende?
 • Myter om självskadande
 • Vad är syftet med självskadande?
 • Hur kan man förstå och stödja?
 • Självskadebeteende och identitet
 • Professionellt bemötande och egna känslor
 • Självskadebeteende vid intellektuell funktionsnedsättning och autism

Föreläsare
George Rein, legitimerad psykolog med KBT-inriktning, som arbetar i ett specialistteam för svåra beteende på Habilitering för barn och vuxna. George har lång erfarenhet av arbete med svåra beteenden hos både barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Målgrupp
Medarbetar och chefer inom LSS, socialpsykiatri och HSL-teamen

Plats
Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset), Trapphus A, plan 5

Övrig information
Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.

 • Datum:
 • 2019-08-26
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-08-12
 • Plats:
 • Medborgarplatsen 25, Stockholm
 • Form:
 • Föreläsning
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum.

  För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier. Lunch ordnas på egen hand.
 • Anmäl här