A A A

Social dokumentation för alla yrkesområden

Syftet med föreläsningen är att du som deltagare ska få grundläggande kunskap i arbetet med social dokumentation. Föreläsningen tar grund i de lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet och hur processen ser ut från beslut till genomförandeplan. Du får kunskap i att skriva en genomförarplan och att utforma mål, föra journalanteckningar och att följa upp utförandet.

Innehåll

 • Lagar och direktiv som styr social dokumentation
 • Rättssäkerhet och sekretess
 • Allmänna råden om dokumentation från Socialstyrelsen
 • Från beslut till genomförandeplan
 • Att skriva en genomförandeplan och formulera mål
 • Att föra journal
 • Lex Sarah och avvikelser
 • Tillsyn
 • Kvalitetsarbete och uppföljning, synpunkter och klagomål

Föreläsare
Mats Evaldsson, utbildare på KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI). Mats har stor erfarenhet av social dokumentation, kvalitetsarbete och kontaktmannaskap inom LSS.

Plats
Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm

 • Datum:
 • 2019-10-09
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-09-25
 • Plats:
 • Färgargårdstorget 1, Stockholm
 • Form:
 • Föreläsning
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum.

  För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier. Lunch ordnas på egen hand.
 • Anmäl här