A A A

FLYTTAS FRAM!
Social dokumentation – för alla

Syftet är att du som med särskilt ansvar för dokumentation ska få fördjupad kunskap i arbetet med social dokumentation. Kursen tar grund i de lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet och hur processen ser ut från beslut till genomförandeplan. Du får kunskap i att skriva en genomförarplan, utforma mål, föra journalanteckningar och följa upp utförandet. Seminariet innefattar en hemuppgift att diskutera med kollegor och chef som redovisas i diskussionsform dag 2.

Innehåll

 • Lagar och direktiv som styr social dokumentation
 • Rättsäkerhet och sekretess
 • Från beslut till genomförandeplan
 • Att skriva en genomförandeplan och formulera mål
 • Att föra journal
 • Lex Sarah och avvikelser
 • Tillsyn

Kvalitetsarbete och uppföljning, synpunkter och klagomål

Målgrupp
Medarbetare och chefer som har ett särskilt ansvar för den sociala dokumentationen för att kunna vägleda sina kollegor.

Föreläsare
Mats Evaldsson, utbildare på KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI), Mats har stor erfarenhet av social dokumentation, kvalitetsarbete och kontaktmannaskap inom LSS.

Datum och tid
2020-05-05 och 2020-05-28. Klockan 9.00-16.00 båda dagarna.

Plats
Medborgarplatsen 25, Göta Arkhuset, Trapphus A, plan 5, Stockholm

Övrig information
Anmälan görs via chef för att samordna att maximalt 2 medarbetare per chef anmäls, då det finns ett begränsat antal platser.

 • Startdatum:
 • 2020-05-05
 • Antal tillfällen:
 • 2
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-04-21
 • Plats:
 • Medborgarplatsen 25, Stockholm
 • Form:
 • Tvådagars seminarium
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att faktureras. Avgiften skickas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Avanmälan görs via bekräftelsemejlet.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.

  För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier. Lunch ordnas på egen hand.
 • Anmäl här