A A A

Social dokumentation – för alla yrkesområden

För att flertalet kommuner ska få möjlighet att delta i den här aktiviteten kan en fördelning av platser bli aktuell. Om en fördelning blir aktuell kommer ni att bli kontaktade.

Syftet med föreläsningen är att du som deltagare ska få grundläggande kunskap i arbetet med social dokumentation. Föreläsningen utgår ifrån i de lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet och hur processen ser ut från beslut till genomförandeplan. Du får kunskap i att skriva en genomförandeplan och att utforma mål, föra journalanteckningar och att följa upp utförandet.

Innehåll

 • Lagar och direktiv som styr social dokumentation
 • Rättssäkerhet och sekretess
 • Allmänna råden om dokumentation från Socialstyrelsen
 • Från beslut till genomförandeplan
 • Att skriva en genomförandeplan och formulera mål
 • Att föra journal
 • Lex Sarah och avvikelser
 • Tillsyn
 • Kvalitetsarbete och uppföljning, synpunkter och klagomål

Föreläsare
Mats Evaldsson, utbildare på KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI). Mats har stor erfarenhet av social dokumentation, kvalitetsarbete och kontaktmannaskap inom LSS.

Plats
Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm

Målgrupp
Medarbetare och chefer inom alla verksamheter

Avanmälan
Senast i vecka före aktuellt datum till maria.grauers@stockholm.se, 08-508 25 437

Kontakt
Mia Grauers, maria.grauers@stockholm.se, 08-508 25 437

 • Datum:
 • 2019-03-20
 • Starttid:
 • 09.00
 • Sluttid:
 • 16.00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-03-01
 • Plats:
 • Färgargårdstorget 1
 • Form:
 • Föreläsning
 • Målgrupp:
 • Medarbetare chefer
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Avanmälan måste göras senast en vecka före startdatum, annars utgår en avgift på 500 kronor. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. För att undvika avgift går det bra att skicka en ersättare som deltar i stället.

  Lunch ordnas på egen hand. Förmiddags/Eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier etc. till maria.grauers@stockholm.se
 • Anmäl här