A A A

Socialpedagogik, 100 poäng

Startar vecka 11, 2019
Kurskostnad: 3 500 kr per kursplats, bekostas av respektive arbetsgivare.

Inom socialpedagogik betonas omsorgen för personerna som är i behov av stöd och service från samhället. Du får kunskap i empatins betydelse i relationen mellan den som ger stöd och den som tar emot. Att visa omsorg innebär att man utför uppgifter med en känsla av förståelse, inlevelse och engagemang. Hur dessa arbetsuppgifter ska utföras beror på varje enskild individs förmåga, behov och önskemål. Ibland kan det handla om att ge ”full service”, men det kan också handla om att ”stå med händerna bakom ryggen”.

Du får också kunskap om samhällsutvecklingens påverkan, utanförskapets problematik utifrån människors livssituationer, samt hur dessa påverkas av sociala, kulturella, kognitiva, fysiska och psykiska begränsningar.

Du ska ges möjlighet att utveckla din pedagogiska och kommunikativa förmåga liksom att utveckla din förmåga att avgöra vilken vägledning som krävs i olika vård- och omsorgssituationer inom socialtjänstens olika verksamhetsområden, samt inom hälso- och sjukvård.

Kursen ska leda till att du utvecklar kunskaper om hur människan samspelar med sin omgivning. Den ska också bidra till att utveckla intresse för hur andra tänker och hur olika levnadsvillkor påverkar möjligheterna till utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet. Dessutom ska undervisningen bidra till att du utvecklar kunskaper om människors interaktion och socialisation samt om handledningens betydelse.

Undervisningen ska ge dig möjlighet att medverka och använda dina kunskaper i olika situationer och att reflektera och diskutera över egna och andras handlingar och attityder. Vikt läggs vid att utveckla din förmåga att utifrån ett kritiskt förhållningssätt, söka och inhämta information samt hantera, värdera och använda den. Att använda IT för information, dokumentation och kommunikation inom verksamheten ska också ingå i undervisningen. Kursen ingår i Vård- och omsorgsprogrammet.

Kursupplägg
En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger. Obs att kursen inleds med en halvdags introduktion av en lärportal via internet. Det gör att det är en och en halv kursdag den första veckan, därefter en dag/vecka.

Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng, betyg ges efter genomgången kurs. Observera att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Parallellt med studierna vid Lernia Utbildning AB genomför du kursen på internet via en lärportal. Hur det går till får du information om när kursen startar. Du måste lägga ner mer tid på studierna än enbart den dagen du är vid Lernia Utbildning AB.

Arbetsformer i kursen
Litteraturstudier, case/ fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Examinationsuppgiften i kursen kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Innehåll

 • Utanförskapets problematik på grund av människors livssituationer samt hur dessa påverkas av sociala, kulturella, kognitiva, fysiska och psykiska begränsningar.
 • Samhällsutvecklingens påverkan, och olika synsätt genom historien, på verksamheter inom vård och omsorg utifrån till exempel klass, kön och etnicitet.
 • Livsvillkor och möjlighet till utveckling för personer som är i behov av stöd och service från samhället.
 • Den fysiska miljön som patienter och brukare vistas i.
 • Socialpedagogiska insatser, till exempel boendestöd
 • Socialpedagogiska arbetssätt och metoder där utgångspunkten bygger på mötet och relationen mellan patienter och brukare och personal.
 • Innebörden av olika begrepp och teorier inom området socialpedagogik, till exempel livsvärld, omsorgsarena, kommunikativ handling, dialogiskt förhållningssätt, omsorgskvalitet och mellanmänskligt.
 • Socialpedagogiska uppgifter, till exempel boendestöd i hemmiljö.
 • Det egna förhållningssättet i mötet med andra samt bemötandets betydelse.
 • Kommunikation och samtalsmetodik samt den mänskliga relationens betydelse för detta.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom LSS och socialpsykiatrin och har grundläggande baskunskaper för yrket men som behöver en fördjupad förståelse för hur människan samspelar med omgivningen och vad som har betydelse för stödet.

Annat modersmål än svenska – svenska som andraspråk
Har du annat modersmål än svenska måste du skicka in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper.
Har du intyg, betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra en nivåtest innan du anmäler dig till kursen. Nivåtesten gör du hos Vuxenutbildningen i din hemkommun. Testresultatet eller betyg skickas till Forum Carpe, se adress nedan.

Forum Carpe
Sabbatsbergsvägen 1
113 61 Stockholm

OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat skickas in till Forum Carpe innan sista anmälningsdag. Om betyg eller testresultat inte har inkommit till sista anmälningsdagen, så stryks anmälan.

Klicka här för att läsa mer om testen och vad som gäller kring gymnasiekurser.

Om dina kunskaper i svenska/svenska som andraspråk inte är tillräckliga för att klara utbildning på gymnasienivå finns möjligheten att på eget initiativ studera svenska som andraspråk inom Komvux. Ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun som kan ge dig mer information.

Tid
Kursen startar v 11 2019, med en och en halv dags studier inklusive introduktion av digital lärportal: måndag den 11 mars kl. 13.00-16.00 samt tisdag den 12 mars kl. 08.30-15.30. Övriga kurstillfällen är tisdagar kl. 08.30-15.30. Kursen går mellan v 11-20 2019. Sista dag tisdag 14 maj.

Sista anmälningsdatum
22 februari 2019

Plats
Lernia Utbildning AB, Trekantsvägen 1, 1 tr Liljeholmen

Anmälan
Görs av ansvarig chef.  Klicka här för att läsa mer om förutsättningarna för anmälan. Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

Avanmälan
Ska göras senast en vecka före aktuellt datum, annars debiteras hela kurskostnaden. Kontakta Mia Grauers, maria.grauers@stockholm.se 08-508 25 437

Antagningsbesked
Skickas ut till anmälande chef senast 25 februari.

Frågor kring kursen
Mia Grauers projektledare, maria.grauers@stockholm.se, tfn 08 508 25 437 (frågor om nivåtest eller andra kursadministrativa frågor) eller
Madeleine Mjöberg , Kursansvarig, Lernia Utbildning AB tfn 072-254 64 75 eller 08 685 65 80 växel Lernia.

 • Startdatum:
 • 2019-03-11
 • Antal tillfällen:
 • 10
 • Starttid:
 • 13:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-02-22
 • Plats:
 • Lernia Utbildning AB, Trekantsvägen 1, 1 tr Liljeholmen
 • Form:
 • Gymnasiekurs
 • Målgrupp:
 • Medarbetare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Fika och lunch ordnas på egen hand. Lernia har tillgång till kaffeapparat för en kostnad på 5 kr/kopp.
 • Anmäl här