A A A

Specialpedagogik 1 (100 gp)

OBS! Kurskostnad 3500 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare

Kursen ger grundläggande kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser.  Kursen ger även kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument, för att i olika situationer skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Kommunikationens betydelse och samtalsmetodik behandlas i kursen där tyngdpunkten ligger på alternativ kompletterande kommunikation. Kursen innehåller även en genomgång av kognitiva hjälpmedel, kommunikativa hjälpmedel, förflyttningshjälpmedel och taktila hjälpmedel. Kursen ingår i Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.

Kursupplägg

En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger.

Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng, betyg ges efter genomgången kurs. Observera att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Du måste lägga ner mer tid på studierna än enbart den dagen du är vid KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI.

Arbetsformer i kursen
Litteraturstudier, case/ fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Examinationsuppgiften i kursen kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Innehåll

 • Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser
 • Specialpedagogiska teorier och begrepp
 • Kommunikation
 • Stöd och hjälpmedel
 • Professionellt förhållningssätt
 • Planering, genomförande och utvärdering av specialpedagogiska aktiviteter

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket.
Obs! Har du tidigare läst Omvårdnadsprogrammet med den valbara kursen ”utvecklingsstörning/ funktionshinder”, eller Barn och fritidsprogrammet med den valbara kursen ”Människor i behov av stöd ska du inte gå den här kursen”.

Annat modersmål än svenska – svenska som andraspråk
Har du flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska måste du skicka in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Skolverket rekommenderar och utbildningsanordnaren kräver att man kan visa upp att man tillräckliga förkunskaper i svenska, motsvarande grundskolenivå, för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet.

Har du intyg, betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra en nivåtest innan du anmäler dig till kursen. Nivåtesten gör du hos Vuxenutbildningen i din hemkommun. Testresultatet skickas till Forum Carpe.
OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat skickas in till projektledningen innan sista anmälningsdag för respektive kurs.

Betyg alternativt testresultat skickas till:
Forum Carpe
Mia Grauers
Sabbatsbergsvägen 1
113 61 Stockholm

Om betyg eller testresultat inte har inkommit till sista anmälningsdagen, stryks anmälan.
Klicka här för mer information om test och vad som gäller kring gymnasiekurserna.

Tid
Kursen startar fredag 31 januari 2020, kl. 09.00-16.00 och fortsätter totalt 10 fredagar. Sista tillfället är 3 april.

Plats
KUI, KompetensUtvecklingsInstitutet, Göta Ark, Medborgarplatsen 25, Stockholm

Anmälan
Görs av ansvarig chef. Läs förutsättningar för anmälan på hemsida innan du anmäler dig. Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinderOBS! Det kan behöva göras en fördelning av platser mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar vid många anmälningar. 

Frågor kring kursen
Mia Grauers projektledare, maria.grauers@stockholm.se telefon 08 508 25 437 (frågor om nivåtest eller andra kursadministrativa frågor)

Vägbeskrivning

 • Till Medborgarplatsen, tunnelbanans gröna linje sedan promenad.
 • Till Södra station med pendeltåg sedan promenad.

Till sist; tänk på att många kan vara känsliga för starka dofter, kom därför parfymfri

 • Startdatum:
 • 2020-01-31
 • Antal tillfällen:
 • 10
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-01-10
 • Plats:
 • KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI, Göta Ark, Medborgarplatsen 25, hiss C, 8 tr, Stockholm
 • Form:
 • Gymnasiekurs
 • Målgrupp:
 • Medarbetare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Kurskostnad 3500 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare

  Avanmälan ska göras senast en vecka före aktuellt datum, annars debiteras kurskostnaden.

  Fika och lunch ingår ej.

  OBS! Det kan behöva göras en fördelning av platser mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar vid många anmälningar.
 • Anmäl här