A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Specialpedagogik 1 (100 gp)

OBS! Kurskostnad 4000 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare

Kursen ger grundläggande kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser.  Du får också kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument, för att du i olika situationer ska kunna skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Kursen fokuserar på kommunikationens betydelse och samtalsmetodik, där tyngdpunkten ligger på alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Du får också kunskap om kognitiva hjälpmedel, kommunikativa hjälpmedel, förflyttningshjälpmedel och taktila hjälpmedel. Kursen ingår i Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.

Innehåll

 • Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser
 • Specialpedagogiska teorier och begrepp
 • Kommunikation
 • Stöd och hjälpmedel
 • Professionellt förhållningssätt
 • Planering, genomförande och utvärdering av specialpedagogiska aktiviteter

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket.

OBS! Har du tidigare läst Omvårdnadsprogrammet med den valbara kursen utvecklingsstörning/funktionshinder, eller Barn- och fritidsprogrammet med den valbara kursen ”Människor i behov av stöd” ska du inte gå den här kursen utan istället välja kursen Specialpedagogik 2

Kursupplägg

En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger.

Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng, betyg ges efter genomgången kurs. Observera att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Du måste lägga ner mer tid på studierna än enbart den dagen du är vid KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI.

Arbetsformer i kursen

Litteraturstudier, fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Examinationsuppgiften i kursen kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Tid

Kursen startar vecka 11 2021, tisdag 16 mars kl. 9.00-16.00 och fortsätter totalt tio tisdagar. Sista kurstillfälle är tisdag 18 maj.

Plats

Kursen genomförs digitalt via plattformen Teams på tisdagar under 10 veckor.

Annat modersmål än svenska – svenska som andraspråk

Har du flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska krävs att du skickar in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Du måste visa upp att du har tillräckliga kunskaper i svenska, motsvarande grundskolenivå, för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet och gå kursen.

Har du betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra en svensktest innan du anmäler dig till kursen. Svensktestet gör du hos vuxenutbildningen i din hemkommun.

OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat från svensktest skickas in till Forum Carpe innan sista anmälningsdagen för kursen.

Betyg eller testresultat mejlas eller skickas till ansvarig person.

Forum Carpe
Mia Grauers
Sabbatsbergsvägen 1
113 61 Stockholm

Klicka på länken nedan för mer information om svensktest och vad som gäller kring gymnasiekurserna

Mer om gymnasiekurser »

Anmälan och avanmälan

Görs av ansvarig chef. Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

Om det blir fler anmälningar än vad det finns platser kommer vi behöva göra en fördelning av platserna mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar.

Sista datum för avanmälan är senast en vecka innan kursstart. Kontakta Mia Grauers, maria.grauers@stockholm.se Vid avanmälningar efter en vecka innan kursstart så får verksamheten betala hela kursavgiften.

Antagningsbesked

Vi mejlar ut antagningsbesked till anmälande chef och deltagare tre veckor innan kursstart.

Frågor kring kursen

Mia Grauers, maria.grauers@stockholm.se, telefon 08-508 25 437


Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här gymnasiekursen genomförs digitalt och på distans. Det innebär att inte fysiska träffar kommer att ske utan de hålls istället på de utsatta datumen via webben. Du kommer att få en länk till kurstillfällena när kursstarten närmar sig.För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

 

 • Startdatum:
 • 2021-03-16
 • Antal tillfällen:
 • 10
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2021-02-19
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Gymnasiekurs
 • Målgrupp:
 • Medarbetare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Gymnasiekursen genomförs antingen digitalt eller i fysisk form. Mer information kommer.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum, annars debiteras hela kursavgiften. Kontakta Mia Grauers.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här