A A A

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Startar vecka 10, 2019
Kurskostnad: 3 500 kr per kursplats, bekostas av respektive arbetsgivare.

Kursen ger grundläggande kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Kursen ger även kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument, för att i olika situationer skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Kommunikationens betydelse och samtalsmetodik behandlas i kursen där tyngdpunkten ligger på alternativ kompletterande kommunikation. Kursen innehåller även en genomgång av kognitiva hjälpmedel, kommunikativa hjälpmedel, förflyttningshjälpmedel och taktila hjälpmedel.
Kursen ingår i Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.

Kursupplägg
En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger. Observera att kursen inleds med en halvdags introduktion av en lärportal via internet. Det gör att det är en och en halv kursdag den första veckan, därefter en dag/vecka.
Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng, betyg ges efter genomgången kurs. Observera att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Parallellt med studierna vid SweJa Kunskapscenter genomför du kursen på internet via en lärportal. Hur det går till får du information om när kursen startar. Du måste lägga ner mer tid på studierna än enbart den dagen du är vid SweJa Kunskapscenter.

Arbetsformer i kursen
Litteraturstudier, case/ fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Examinationsuppgiften i kursen kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Innehåll

 • Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser
 • Specialpedagogiska teorier och begrepp
 • Kommunikation
 • Stöd och hjälpmedel
 • Professionellt förhållningssätt
 • Planering, genomförande och utvärdering av specialpedagogiska aktiviteter

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket.
OBS! Har du tidigare läst Omvårdnadsprogrammet med den valbara kursen Utvecklingsstörning/ funktionshinder, eller Barn och fritidsprogrammet med den valbara kursen Människor i behov av stöd ska du inte gå den här kursen utan i stället välja kursen Specialpedagogik 2.

Annat modersmål än svenska – svenska som andraspråk
Har du annat modersmål än svenska måste du skicka in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper.
Har du intyg, betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra en nivåtest innan du anmäler dig till kursen. Nivåtesten gör du hos Vuxenutbildningen i din hemkommun. Testresultatet eller betyg skickas till Forum Carpe, se adress nedan.

Forum Carpe
Sabbatsbergsvägen 1
113 61 Stockholm

OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat skickas in till Forum Carpe innan sista anmälningsdag. Om betyg eller testresultat inte har inkommit till sista anmälningsdagen, så stryks anmälan.

Klicka här för att läsa mer om testen och vad som gäller kring gymnasiekurser.

Om dina kunskaper i svenska/svenska som andraspråk inte är tillräckliga för att klara utbildning på gymnasienivå finns möjligheten att på eget initiativ studera svenska som andraspråk inom Komvux. Ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun som kan ge dig mer information.

Tid
Kursen startar vecka 10 2019, med en och en halv dags studier inklusive introduktion av digital lärportal: tisdag den 5 mars kl. 13.00-16.00 samt onsdag den 6 mars kl. 08.30-15.30. Övriga kurstillfällen är onsdagar kl. 08.30-15.30. Kursen går mellan v 10-20 2019. Sista dag onsdag 15 maj 2019.

Sista anmälningsdatum
8 februari 2019

Plats
Lernia, Trekantsvägen 1, 1 tr Liljeholmen

Anmälan
Ansvarig chef måste göra anmälan.  Klicka här för att läsa mer om förutsättningarna för anmälan. Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

Avanmälan
Ska göras senast en vecka före aktuellt datum, annars debiteras hela kurskostnaden. Kontakta Mia Grauers, maria.grauers@stockholm.se 08-508 25 437

Antagningsbesked
Skickas till anmälande chef senast 12 februari

Frågor kring kursen
Mia Grauers projektledare, maria.grauers@stockholm.se, tfn 08 508 25 437 (frågor om nivåtest eller andra kursadministrativa frågor) eller
Madeleine Mjöberg , Kursansvarig, Lernia tfn 072-254 64 75 eller 08 685 65 80 växel Lernia.

 • Startdatum:
 • 2019-03-05
 • Antal tillfällen:
 • 10
 • Starttid:
 • 13:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-02-08
 • Plats:
 • Lernia, Trekantsvägen 1, 1 tr Liljeholmen
 • Form:
 • Gymnasiekurs
 • Målgrupp:
 • Medarbetare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Fika och lunch ordnas på egen hand. Lernia har tillgång till kaffeapparat för en kostnad på 5 kr/kopp.
 • Anmäl här