A A A

Specialpedagogik 2 (100 gp)

OBS! Kurskostnad 3500 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare

Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Kursen ska ge fördjupade kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättning. Kursen ger även fördjupade kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument, för att i olika situationer, skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.  Du får lära dig mer om hur olika verksamheter har växt fram inom det specialpedagogiska området och hur den historiska utvecklingen bidrar till det synsätt vi har idag.
I denna kurs förutsätts att du har grundläggande kunskaper inom området Stöd och hjälpmedel för att kunna lära mer om hur hjälpmedel kan anpassas på bästa sätt. En annan viktig aspekt som finns med är kommunikation och interaktion i samarbete och möten med människor.
Kursen ingår i Barn- och fritidsprogrammet.

Kursupplägg

En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger.

Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng, betyg ges efter genomgången kurs. Observera att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Parallellt med studierna vid Lernia genomför du kursen på internet via en lärportal. Hur det går till får du information om när kursen startar. Du måste lägga ner mer tid på studierna än enbart den dagen du är vid Lernia.

Arbetsformer i kursen

Litteraturstudier, case/ fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Examinationsuppgiften i kursen kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Innehåll

 • Olika verksamheter inom funktionshinderområdet
 • Intresseorganisationer
 • Kommunikation
 • Stöd och hjälpmedel
 • Lagar och andra bestämmelser
 • Etik och förhållningssätt
 • Planering, genomförande och utvärdering

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som har läst den valbara kursen utvecklingsstörning/ funktionshinder (Omvårdnadsprogrammet) eller Människor i behov av stöd (Barn- och fritidsprogrammet) eller har motsvarande kunskaper samt har erfarenhet av yrket.

OBS! Har du inte läst Omvårdnadsprogrammet med den valbara kursen utvecklingsstörning/ funktionshinder, eller Barn och fritidsprogrammet med den valbara kursen Människor i behov av stöd ska du inte gå den här kursen utan i stället välja kursen Specialpedagogik 1

Annat modersmål än svenska – svenska som andraspråk
Har du flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska måste du skicka in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Skolverket rekommenderar och utbildningsanordnaren kräver att man kan visa upp att man tillräckliga förkunskaper i svenska, motsvarande grundskolenivå, för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet.

Har du intyg, betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra en nivåtest innan du anmäler dig till kursen. Nivåtesten gör du hos Vuxenutbildningen i din hemkommun. Testresultatet skickas till Forum Carpe.
OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat skickas in till projektledningen innan sista anmälningsdag för respektive kurs.

Betyg alternativt testresultat skickas till:
Forum Carpe
Mia Grauers
Sabbatsbergsvägen 1
113 61 Stockholm

Om betyg eller testresultat inte har inkommit till sista anmälningsdagen, stryks anmälan.
Klicka här för mer information om test och vad som gäller kring gymnasiekurserna.

Tid

Kursen startar v 37, 2019, tisdag den 10 september kl. 09:00-16.00.  Övriga kurstillfällen är tisdagar kl. 09:00-16:00. Kursen går mellan v 37-46 2019. Sista dag tisdag 12 november 2019.

Plats
KUI, KompetensUtvecklingsInstitutet, Göta Ark, Medborgarplatsen 25

Anmälan
Görs av ansvarig chef. Läs förutsättningar för anmälan på hemsida innan du anmäler dig. Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinderOBS! Det kan behöva göras en fördelning av platser mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar vid många anmälningar. 

Antagningsbesked
Senast 19 augusti.

Frågor kring kursen

Mia Grauers projektledare, maria.grauers@stockholm.se telefon 08 508 25 437

 

Vägbeskrivning

 • Till Medborgarplatsen, tunnelbanans gröna linje sedan promenad.
 • Till Södra station med pendeltåg sedan promenad.

Till sist: tänk på att många kan vara känsliga för starka dofter, kom därför parfymfri

 • Startdatum:
 • 2019-09-10
 • Antal tillfällen:
 • 10
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-09-01
 • Plats:
 • KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI, Göta Ark, Medborgarplatsen 25, Stockholm
 • Form:
 • Gymnasiekurs
 • Målgrupp:
 • Medarbetare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Kurskostnad 3500 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare

  Avanmälan ska göras senast en vecka före aktuellt datum, annars debiteras kurskostnaden.

  Fika och lunch ingår ej.

  OBS! Det kan behöva göras en fördelning av platser mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar vid många anmälningar.
 • Anmäl här