A A A

FLYTTAS FRAM!
Trygg när döden närmar sig

 • Hur ser vi att livets slut närmar sig? Och vad är viktigt då?
 • Vad är palliativ vård och förhållningssätt, och hur funkar det i praktiken?
 • Vilka är de palliativa hörnstenarna och hur kan vi jobba med dem med personer som omfattas av LSS?
 • Hur kan du som personal hjälpa till så att den enskilde kan påverka hur livets sista tid ska se ut?
 • Hur kan vi prata om döden? Och hur möter vi närståendes frågor?

Detta är några av frågorna vi tar upp under denna utbildningsdag. Vidare vad behöver du som personal för att kunna hjälpa och stötta den enskilde och de som står nära? Dagen varvas med föreläsning och diskussioner utifrån fallbeskrivningar och era erfarenheter och frågor.

Målgrupp
Medarbetare, chefer från boendesidan och medarbetare från HSL-teamen inom LSS.

Föreläsare
Ingeli Simmross och Kerstin Witalis, sjuksköterskor och vårdutvecklingsledare, Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Övrig information
I anmälan finns möjlighet att lyfta frågor/ämnen ni vill ta upp under dagen.

 


Utbildningen ger i samarbete med Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

 • Datum:
 • 2020-05-12
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-04-28
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Föreläsning & dialog
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att faktureras. Avgiften skickas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Avanmälan görs via bekräftelsemejlet.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.

  För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier. Lunch ordnas på egen hand.
 • Anmäl här