A A A

Utmanande beteende

Välkommen till en föreläsning med mål att besvara frågor som: Vad är utmanande beteende? Vad kan utlösa och vidmakthålla? Hur kan vi ge stöd?

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med personer som har behov av stöd i form av till exempel gruppbostad eller daglig verksamhet. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och ofta autism.

Innehåll

Föreläsare från ett tvärprofessionellt team som är specialiserade på allvarliga utmanande beteenden kommer under dagen bland annat beröra:

 • Tydliggörande pedagogik
 • Anpassat bemötande för att förebygga
 • Positivt beteendestöd
 • Alternativ och kompletterande kommunikation
 • Stödjares roll att uppmärksamma och lotsa vidare

Föreläsare

 • Magnus Ivarsson, psykolog
 • Tania Sjöstedt, psykolog
 • Channa Lönnå, specialpedagog
  Alla från VUB-teamet, Habilitering och hälsa. VUB är en förkortning av Vuxna och unga med intellektuell funktionsnedsättning och allvarliga beteendeavvikelser.
 • Datum:
 • 2020-03-10
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-02-25
 • Plats:
 • Bolinders plan 1, Stockholm
 • Form:
 • Föreläsning
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Malin Makboul
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att faktureras. Avgiften skickas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Avanmälan görs via bekräftelsemejlet.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.

  För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier. Lunch ordnas på egen hand.
 • Anmäl här