A A A

Utmanande beteende

Foto: Andre Hunter/Unsplash

Förstå, förebygga och bemöta

Välkommen till en föreläsning med mål att besvara frågor som: Vad är utmanande beteende? Vad kan utlösa och vidmakthålla? Hur kan vi ge stöd?
Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med personer som har behov av stöd i form av till exempel gruppbostad eller daglig verksamhet. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och ofta autism.
Föreläsare från ett tvärprofessionellt team som är specialiserade på allvarliga utmanande beteenden kommer under dagen bland annat beröra:

 • Tydliggörande pedagogik
 • Anpassat bemötande
 • Positivt beteendestöd
 • Alternativ och kompletterande kommunikation
 • Stödjares roll att uppmärksamma och lotsa vidare

Föreläsare
Magnus Ivarsson, psykolog
Tania Sjöstedt, psykolog
Channa Lönnå, specialpedagog

Övrig information
Det kan bli aktuellt med fördelning av platser då det finns ett begränsat antal platser.

 • Datum:
 • 2019-10-14
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-09-30
 • Plats:
 • Bolinders plan 1, Stockholm
 • Form:
 • Föreläsning
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Malin Makboul
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum.

  För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier. Lunch ordnas på egen hand.
 • Anmäl här