A A A

Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen

FULLBOKAD!

Obs! Kurskostnad på 2 000 kr per kursplats bekostas av respektive arbetsgivare

Välkommen till utbildning i Delaktighetsmodellen, DMO. Modellen innebär ett arbetssätt som underlättar dialog mellan personer som tar emot stöd och personal för att stärka inflytande och delaktighet på gruppnivå.

Innehåll
Kursen omfattar fem tillfällen, varav ett är en heldag och övriga träffar halvdagar. Första och sista tillfället sker tillsammans med vägledare, vägledares chefer och chefer från de verksamheter där delaktighetsslingor ska genomföras. Observera att det är viktigt att cheferna är med för att kunna implementera Delaktighetsmodellen.

Kursen innebär arbete mellan träffarna då vägledarna praktiskt genomför en så kallad delaktighetsslinga i en verksamhet där de inte arbetar. Arbetet med Delaktighetsslingan sammanställs sedan i en skriven rapport. Kontakt med tilltänkt verksamhet ska vara etablerad innan kursstart. Räkna med att cirka 20 timmar behöver avsättas utöver kurstillfällena. Upplägg planeras tillsammans med din chef och chef där delaktighetsslingan ska genomföras.

Viktigt att du som chef läser igenom tidplanen för att se vad som behöver förberedas!

Föreläsare
Liselotte Lindberg och Helene Albinsson

Tid
Onsdag 4 mars kl. 9-12 (chefer och blivande vägledare)

Onsdag 25 mars kl. 9-16 (blivande vägledare)

Onsdag 15 april kl. 9-12 (blivande vägledare)

Onsdag 29 april kl. 9-12 (blivande vägledare)

Onsdag 13 maj kl. 9-12 (chefer och blivande vägledare)

Övrig information

Notera att anmälan sker i par, det vill säga två personer från samma kommun/SDF som kommer att utföra delaktighetsslingor tillsammans, ett så kallat vägledarpar. Anmälan görs av chef. Observera att det kan bli aktuellt med fördelning av platser.

Läs mer om Delaktighetsmodellen genom att klicka här.

 • Startdatum:
 • 2020-03-04
 • Antal tillfällen:
 • 5
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-02-19
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Kurs
 • Målgrupp:
 • Chefer och blivande vägledare
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att faktureras. Avgiften skickas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Avanmälan görs via bekräftelsemejlet.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.

  För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier. Lunch ordnas på egen hand.
 • Anmäl här