A A A

Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen

Kurskostnad på 2 000 kr per kursplats bekostas av respektive arbetsgivare

Välkommen till utbildning i Delaktighetsmodellen, DMO. Modellen innebär ett arbetssätt som underlättar dialog mellan personer som tar emot stöd och personal för att stärka inflytande och delaktighet på gruppnivå.

Innehåll
Kursen omfattar fem tillfällen, varav ett är en heldag och övriga träffar halvdagar. Första och sista tillfället sker tillsammans med vägledare, vägledares chefer och chefer från de verksamheter där delaktighetsslingor ska genomföras. Observera att det är viktigt att cheferna är med för att kunna implementera Delaktighetsmodellen.

Kursen innebär arbete mellan träffarna då vägledarna praktiskt genomför en så kallad delaktighetsslinga i en verksamhet där de inte arbetar. Arbetet med Delaktighetsslingan sammanställs sedan i en skriven rapport. Kontakt med tilltänkt verksamhet ska vara etablerarad innan kursstart. Räkna med att cirka 20 timmar behöver avsättas utöver kurstillfällena. Upplägg planeras tillsammans med din chef och chef där delaktighetsslingan ska genomföras.

Viktigt att du som chef läser igenom tidplanen för att se vad som behöver förberedas. Notera att anmälan sker i par, det vill säga att man anmäler två personer från samma kommun/stadsdelsförvaltning som kommer att utföra delaktighetsslingor tillsammans, ett så kallat vägledarpar.

Föreläsare
Liselotte Lindberg och Stefan Friman

Tid
Tisdag 1 oktober, kl. 9.00-12.00 (chefer och blivande vägledare)

Tisdag 22 oktober, kl. 9.00-16.00 (blivande vägledare)

Tisdag 12 november, kl. 13.00-16.00 (blivande vägledare)

Fredag 29 november, kl. 9.00-12.00 (blivande vägledare)

Onsdag 11 december, kl. 9.00-12.00 (chefer och blivande vägledare)

 • Startdatum:
 • 2019-10-01
 • Antal tillfällen:
 • 5
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-09-18
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Kurs
 • Målgrupp:
 • Chefer och blivande vägledare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum.

  För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier. Lunch ordnas på egen hand.
 • Anmäl här