A A A

Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen

OBS! Kurskostnaden 2 000 kr per kursplats bekostas av respektive arbetsgivare

Välkommen till utbildning i Delaktighetsmodellen, DMO. Modellen innebär ett arbetssätt som underlättar dialog mellan personer som tar emot stöd och personal för att stärka inflytande och delaktighet på gruppnivå.

Innehåll
Kursen omfattar fem tillfällen, varav ett är heldag och övriga träffar halvdagar. Första och sista tillfället sker tillsammans med vägledare, vägledares chefer och chefer från de verksamheter där delaktighetsslingor ska genomföras. Observera att det är viktigt att cheferna är med för att kunna implementera Delaktighetsmodellen.

Kursen innebär arbete mellan träffarna då vägledarna praktiskt genomför en s.k. Delaktighetsslinga i en verksamhet där de inte arbetar. Arbetet med Delaktighetsslingan sammanställs sedan i en skriven rapport. Kontakt med tilltänkt verksamhet ska vara etablerad innan kursstart. Räkna med att cirka 20 timmar behöver avsättas utöver kurstillfällena. Upplägg planeras tillsammans med din chef och chef där delaktighetsslingan ska genomföras.

Viktigt att du som chef läser igenom tidplanen för att se vad som behöver förberedas

Notera att anmälan sker i par, det vill säga att man anmäler två personer från samma kommun eller stadsdelsförvaltning som kommer att utföra delaktighetsslingor tillsammans, ett så kallat vägledarpar.

Föreläsare
Mia Grauers och Anna Ohlsén från Forum Carpe

Tid
3 oktober, kl. 9.00-12.00 (chefer och blivande vägledare)
26 oktober, kl. 9.00-16.00 (blivande vägledare)
9 november, kl. 9.00-12.00 (blivande vägledare)
30 november, kl. 9.00-12.00 (blivande vägledare)
14 december, kl. 9.00-12.00 ( chefer och blivande vägledare)

 • Startdatum:
 • 2018-10-03
 • Antal tillfällen:
 • 5
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2018-09-24
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Kurs
 • Målgrupp:
 • Blivande vägledare och chefer
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas tillkommer en avgift på 500 kronor. Avanmälan senast en vecka före aktuellt datum.

  För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier senast en vecka innan till Maria Grauers. Lunch ordnas på egen hand.
 • Anmäl här