A A A

Vi är med! – seminarium om rätten till kommunikation, delaktighet och aktivitet vid flerfunktionsnedsättning

Vi är med! ett projekt om rätten till kommunikation, delaktighet och aktivitet för personer med flerfunktionsnedsättning.

Innehåll

FUB:s Arvsfondsprojekt Vi är med! har under två och ett halvt år arbetat för att personer med flerfunktionsnedsättning ska få möjlighet att bli delaktiga i sin vardag, i sitt boende och i sin dagliga verksamhet, genom att stödja personens egen kommunikation och vilja till aktivitet.

Nu berättar de hur projektet arbetat och vilka resultat man sett och det metodpaket som tagits fram. En av exemplen är Gemensam Problemlösning, en metod för nätverksmöte. Andra exempel är olika material som ska underlätta arbetet med kommunikation, aktivitet och delaktighet.

Målet är att ge omgivningen stöd och hjälp så att vuxna personer med flerfunktionsnedsättning kan bli delaktiga och få möjlighet att utvecklas. Det är omgivningen som måste vara lyhörda för att skapa möjligheter till delaktighet. Enligt FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är kommunikation en mänsklig rättighet och alla kommunicerar.

Du får tillfälle att i mindre grupper undersöka och få handledning i hur materialet kan användas. Flera olika sätt att arbeta med kommunikation och aktivitet visas.

Under dagen arbetar vi i mindre grupper där deltagarna får möjlighet att undersöka, samt få handledning i hur materialet kan användas. Vi visar och berättar om flera olika sätt att arbeta med kommunikation och aktivitet, samt visar var metodpaketet finns och hur det kan användas.

Tid

9.00-12.00 eller 13.00-16.00

OBS att du väljer ett av tillfällena i anmälningslänken!

Målgrupp

Alla som i sitt arbete möter personer med flerfunktionsnedsättning, både inom beställare och utförare, medarbetare och chefer

Föreläsare

 • Projektledare Pia Käcker
 • Projektmedarbetare och logoped Ingrid Mattsson Müller och specialpedagog Britt Claesson båda från DART – Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning
 • Logoped Sanna Müller Hammarlyck Rehab
 • Socionom/möjliggörare Maria Blad från Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Plats

Det är ännu inte bestämt om workshopen kommer hållas digitalt eller på plats. Mer information kommer längre fram.

Övrig information

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Du ansvarar då för att din närvaro registreras under kurstillfället för att undvika faktura på avbokningsavgift. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.

 • Datum:
 • 2021-04-22
 • Starttid:
 • 00:00
 • Sluttid:
 • 00:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2021-04-08
 • Plats:
 • Mer information kommer
 • Form:
 • Seminarium
 • Målgrupp:
 • Alla som i sitt arbete möter personer med flerfunktionsnedsättning, både inom beställare och utförare, medarbetare och chefer
 • Kontakt:
 • Malin Carlson
 • Övrig information:
 • Aktiviteten genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Görs via länk i bekräftelsemejlet.

  Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas i tid skickas en faktura på 1 000 kronor. Avgiften tas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här