A A A

Visuellt stöd – ett gott exempel

Ett gott exempel på hur använda visuellt stöd i mötet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

För personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är förutsägbarhet och tydlighet viktiga förutsättningar för att känna sig trygg och möjliggöra delaktighet. Visuellt stöd i mötet underlättar och möjliggör förståelsen av sammanhanget och gör kommunikationen begriplig.

Välkommen du som arbetar inom sysselsättning, till ett seminarium då vi får ta del av hur Lidingö stads arbets- och studiecoacher utvecklat visuellt stöd att använda i mötet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Med utgångspunkt från den evidensbaserade metoden, Supported Employment, har de utvecklat ett spel som fungerar som ett visuellt stöd för att bedöma beredskap inför förändring. Spelet används när det gäller personer som är mottagliga för coachning och stärker personens egenmakt. Den maktobalans som finns, mellan den som ger och får stöd, jämnas ut.

 Innehåll

 • Varför behövs visuellt stöd?
 • Bedöma personers beredskap -att tydliggöra förändringsarbete
 • Teoretiska utgångspunkter
 • Hur kan visuellt stöd användas för att stärka personers egenmakt ?
 • Presentation av spelet och vilken betydelse det får
 • Erfarenhetsutbyte kollegor emellan från kommuner och stadsdelsförvaltningar i Stockholms län

Föreläsare
Fredrik Lindblå, arbets- och studiecoach, Lidingö stad.

Målgrupp
Medarbetare och chefer inom sysselsättning socialpsykiatri/neuropsykiatri, metod- och verksamhetsutvecklare

 • Datum:
 • 2019-10-03
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-09-18
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Seminarium
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum.

  Förmiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier.
 • Anmäl här