A A A

Visuellt stöd i mötet med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – ett gott exempel

På programmet:

 • Arbets- och studiecoacher från Lidingö stad kommer och berättar om hur de arbetar med att tillgängliggöra information, material och metoder till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • De beskriver hur de arbetar med att bedöma personers beredskap inför förändringar i livet och hur man kan arbeta för att stärka personers egenmakt och utjämna maktbalansen personal och den som tar emot stöd
 • Under förmiddagen kommer det finnas utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte kring visuellt stöd

Lidingö stads Arbets- och studiecoacher är utbildade i den evidensbaserade metoden Supported Employment, en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering utvecklad vid Boston University. I delen Bedöma beredskap har de tagit fram visuella hjälpmedel och strategier i form av ett spel som stärker personers egenmakt, utjämnar maktbalans mellan personal – brukare och ger all dokumentation till brukaren själv. Bedöma beredskap används för att utvärdera hur redo en person är inför en förändring inom något område i livet.

Föreläsare/deltagare
Fredrik Lindblå och Caroline Wedin från Lidingö stad

Plats
Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, 113 61 Stockholm

Form
Seminarium, kommunexempel och dialog

Målgrupp
Medarbetare och chefer inom socialpsykiatri/neuropsykiatri, metod- och verksamhetsutvecklare

Avanmälan
Senast två dagar före aktuellt datum eller vid sjukdom till: ingela.s.nilsson@stockholm.se

Kontakt
Ingela Nilsson, ingela.s.nilsson@stockholm.se, 08 508 25 404

 

 • Datum:
 • 2019-02-20
 • Starttid:
 • 09.00
 • Sluttid:
 • 12.00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-02-06
 • Plats:
 • Sabbatsbergsvägen 1
 • Form:
 • Seminarium
 • Målgrupp:
 • Medarbetare chefer
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Avanmälan måste göras senast två dagar före aktuellt datum, annars utgår en avgift på 500 kronor. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. För att undvika avgift går det bra att skicka en ersättare som deltar i stället.

  Förmiddagsfika ingår. Meddela eventuell specialkost senast en vecka innan aktuellt datum till: ingela.s.nilsson@stockholm.se
 • Anmäl här