A A A

Filmer från Forum Carpe

Här hittar du filmer som gjorts av och om Forum Carpe och verksamheten som drivs i forumets regi.

Dag om funktionsrättskonventionen – arrangerad tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm

Tips för att klara vardagen med autismspektrumtillstånd & adhd


Läs mer om Forum Carpe genom att klicka här »