A A A

Filmer från Forum Carpe

Dag om funktionsrätts-
konventionen

 

Tips för att klara vardagen med autismspektrumtillstånd & adhd

Hur är det att gå en av Forum Carpes gymnasiekurser?

 

Sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning

Hur är det att vara med i ett av Forum Carpes nätverk?

 

Varför är det viktigt att använda sig av visuellt stöd?