A A A

Länkar till viktiga aktörer – andra aktörer

Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas informationscenter med bibliotek, frågetjänst och en kursverksamhet. De arbetar för att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser och vänder sig till alla berörda och intresserade. På Forum Funktionshinder finns även vägledare med fördjupad kunskap om vård, omsorg och samhällets stöd vid flerfunktionsnedsättning och neuropsykiatriska diagnoser.

habilitering.se/forum-funktionshinder

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga är en samarbetsresurs som startats för att framtidens anhörigstöd. Verksamhetsidén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer. Parterna i NKA representerar olika erfarenheter, olika kunskaper och olika målgrupper och  har en geografisk spridning över landet.

anhoriga.se

Stockholms center för kommunikativt och kognitivt stöd, Stockk

På Stockk kan man få information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd. Här finns även språkotek och datateket där man kan låna material eller få tips på appar och datorpogram. En gång i veckan är det öppet hus i deras visningsmiljö. Stockk håller också kurser och handledning kring kommunikativt och kognitivt stöd till olika målgrupper.

habilitering.se/stockk