A A A

Länkar till viktiga aktörer – FOU:er i Stockholms län

Här listas de enheter för forskning och utveckling, FOU:er, som finns i länet och på vilkas hemsidor det går att hitta rapporter och material som kan vara intressanta att ta del av.

FOU Nordost

FOU Nordost ägs av de nordostliga Stockholmskommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, tillsammans med Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting är delaktig i verksamhet som rör äldrefrågor. Norrtälje är inte delaktig i verksamhet som rör äldrefrågor, funktionsnedsättning eller socialpsykiatri.  FOU Nordost är bland annat en resurs för utveckling och utvärdering inom socialtjänsten och omfattar individ- och familjeomsorg, området funktionsnedsättning och socialpsykiatri.

founordost.se

FOU Nu

FOU Nu ägs av Stockholms läns landsting samt kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Kärnan i deras arbete är att integrera ett vetenskapligt förhållningssätt i vardagsarbetet inom vård och omsorg. FOU Nu:s ledord är ”förändring pågår” och arbetet är inriktad dels på personer som får stöd enligt LSS men även äldre.

founu.se

FOU Södertörn

FOU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning, något som sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder. FOU Södertörn ägs av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö.

fou-sodertorn.se

FOUU

FOUU är Habilitering & Hälsas enhet som jobbar övergripande med forskning, utveckling och utbildning. I uppdraget ingår bland annat att verka för att verksamhetsnära forskning bedrivs, inspirera personal att delta i utvecklingsprojekt och tillhandahålla personalutbildning av god kvalitet och med koppling till utvecklingsarbete och forskning inom Habilitering & Hälsa.

habilitering.se/fouu-forskning-utveckling-och-utbildning