A A A

Forskning

Här under hittar du avhandlingar och rapporter som berör funktionshinderområdet. Forskningen är utvald för att den är särskilt intressant för verksamhetsområdet och den verksamhet som drivs inom samverkan för Forum Carpe. Du hittar den i spalten till vänster.

Du kan även hitta mer forskning på hemsidor för FOU:er, myndigheter samt föreningar och organisationer. Ett flertalet av dessa hittar du länkar till om du klickar här ».

Varför forskning?

I Forum Carpes yrkeskrav står det bland annat att en medarbetare ska följa förändringar i omvärlden som har betydelse för verksamhet och arbetssituation samt att kunna kunna söka, sortera och inhämta fakta och information av betydelse för verksamhetsområdet.

Vill du läsa mer om Yrkeskraven kan du göra det genom att klicka här ».