A A A

Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar

Författare: Charlotte Fagerstedt
FoU Södertörns skriftserie nr 130/14

Rapporten handlar om daglig verksamhet för personer med omfattande funktionsnedsättningar, som utvecklingsstörning och rörelsehinder eller autism. Hur påverkas daglig verksamhet i tider präglade av arbetslinjen?

Ladda ner eller beställ på FoU Södertörns hemsida
http://fou-sodertorn.se/project/13014-arbete-eller-sysselsattning/