A A A

Arbetssätt & metoder inom LSS-verksamheter

Författare: Kristina Engwall & Hjördis Gustafsson.
FoU Södertörns skriftserie nr 147/16

Rapporten är indelad i två delar. Den första ger genom sex fallbeskrivningar från tre boenden och tre dagliga verksamheter exempel på hur arbetssätt används i den vardagen. Fallbeskrivningarna bygger på studiebesök, men har i vissa fall exempel från flera verksamheter. Rapportens andra del diskuterar olika metoder och arbetssätt som vi har kommit i kontakt med. Här har vi ett granskande och ifrågasättande perspektiv. Vi ställer frågor om i vilka sammanhang det passar att använda metoder och vilken grund olika arbetssätt vilar på.

Rapporten vänder sig till alla som är intresserade av LSS-verksamheter.
Ladda ner eller beställ på FoU Södertörns hemsida http://fou-sodertorn.se/project/nr-14716-arbetssatt-och-metoder-inom-lss-verksamheter/

Detta är en omarbetad upplaga av tidigare rapport med samma namn från 2010. Författare: Lotte Alsterdal, Kristina Engwall och Hjördis Gustafsson
FoU Södertörns skriftserie nr 82/10