A A A

Att hantera övervikt och alkoholmissbruk – exempel från gruppbostäder

Författare: Anahita Assadi
FoU-Södertörns skriftserie nr 110/12

Här ges konkreta tips på hur personal kan arbeta med livsstilsrelaterad problematik. Exemplen kan också vara underlag till att diskutera och problematisera frågor om livsstil.

Ladda ner eller beställ på FoU Södertörns hemsida
http://fou-sodertorn.se/project/11012-att-hantera-overvikt-och-alkoholmissbruk/