A A A

Behov i vardagen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

”När världen blir obegriplig eller går för fort”

Författare:  Hjördis Gustafsson, Kristina Nordqvist & Kristina Engwall
FoU-Södertörns skriftserie nr 104/11 & 105/11

Rapporten bygger på en enkätundersökning som riktade sig till personer med neuropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga. För att nå personer som har boendestöd genom kommunen och sådana som inte har det skickades frågeformulär till medlemmar i intresseföreningen Attention.

Ladda ner eller beställ på FoU Södertörns hemsida
http://fou-sodertorn.se/project/10511-behov-i-vardagen-hos-personer-med-neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar/
http://fou-sodertorn.se/project/10411-behov-i-vardagen-hos-personer-med-neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar/