A A A

Boendestöd Stockholm – Södertörn – Gotland Delrapport: Intervjuer

Författare: Gunnel Andersson, Hjördis Gustafsson & Åsa Bringlöv
FoU Södertörns skriftserie nr 133/15

Vad är avsikten med socialtjänstens stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning?
2 delrapporter: Kartläggning och Intervjuer
I samarbete med Stockholms stad har FoU Södertörn genomfört en intervjustudie om boendestöd. De 25 intervjuade tillhör LSS personkrets och är i åldrarna 24 till 67 år.

Ladda ner eller beställ på FoU Södertörns hemsida

http://fou-sodertorn.se/project/13315-boendestod-stockholm-sodertorn-gotland/