A A A

Boendestöd Stockholm – Södertörn – Gotland Delrapport: Kartläggning

Författare: Bonnie Spetse & Hjördis Gustafsson
FoU Södertörns skriftserie nr 119/13

Detta är den första delrapporten i en större studie om boendestöd. Studiens andra del består av intervjuer med personer som har boendestöd. Kartläggningen visar att organisationer som ger boendestöd skiljer sig inom en rad områden.

Ladda ner eller beställ på FoU Södertörns hemsida

http://fou-sodertorn.se/project/13315-boendestod-stockholm-sodertorn-gotland/