A A A

Dilemman i omsorgsarbete – att stödja personer med funktionsnedsättningar i deras boende

Redaktör Lotte Alsterdal
FoU-Södertörns skriftserie nr 84/10

Boken inleds med elva berättelser författade av personer som arbetar inom funktionshinderområdet. Texterna har växt fram i ett samarbete mellan författarna och Lotte Alsterdal, forskningsledare vid FoU-Södertörn. De har tillsammans undersökt dilemman, det vill säga svårbedömda situationer där det råder osäkerhet om vad som är bäst att göra.

Ladda ner eller beställ på FoU Södertörns hemsida
http://fou-sodertorn.se/project/8410-dilemman-i-omsorgsarbete-att-stodja-personer-med-funktionsnedsattningar-i-deras-boende/