A A A

Diskriminering som har samband med funktionshinder

Författare: Kristina Engwall
FoU Södertörns skriftserie nr 127/14

Studien bygger på en analys av samtliga anmälningar under år 2012 som inkom till Diskrimineringsombudsmannen där samband med diskrimineringsgrunden funktionshinder registrerats. Sammanlagt handlar det om 485 stycken, vilket utgör ca en tredjedel av samtliga

Ladda ner eller beställ på FoU Södertörns hemsida
http://fou-sodertorn.se/project/12714-diskriminering-som-har-samband-med-funktionshinder/