A A A

Genomförandeplan Mål och mening

En studie om genomförandeplaner i LSS-boenden

Författare Susanne Larsson
FoU Södertörns skriftserie nr 122/14

Under 2013 har Susanne Larsson, kvalitetsutvecklare i Södertälje, genomfört en studie om genomförandeplaner i LSS-boenden. Syftet var bland annat att förbättra kvaliteten så att det blir tydligare koppling mellan mål och innehåll i dokumentationen. Hennes arbete har resulterat i en film och i en vägledning samt denna rapport.

Läs mer om rapporten och filmen på FoU Södertörns hemsida
http://fou-sodertorn.se/project/12214-genomforandeplan-mal-och-mening-rapporten/