A A A

Mätning av stödbehov och resursfördelning inom LSS

-en inventering av kommunernas metoder

Författare: Staffan Larsson
FoU Södertörns skriftserie nr 121/14

Hur gör kommunerna när resurser för LSS-insatserna daglig verksamhet och boende ska fördelas? Finns det olika mätmetoder och ambitionsnivåer?

FoU-Södertörn har inventerat kommunernas metoder och modeller för att bestämma individuella behov och resursfördelning inom LSS- insatserna ”bostad med särskild service” och ”daglig verksamhet”.

Ladda ner eller beställ på FoU Södertörns hemsida
http://fou-sodertorn.se/project/12114-matning-av-stodbehov-och-resursfordelning-inom-lss/