A A A

Metoder för delaktighet och inflytande inom LSS

En rapport om fyra LSS-verksamheters utvecklingsprojekt

Författare: Susanne Larsson
FoU Södertörns skriftserie nr 134 och 135

Resultatet finns tillgängligt i två versioner en mer omfattande (Nr 134) och en kortversion (Nr 135 som också innehåller arbetsmaterial). Syftet med projekten var att öka kunskapen om hur man kan vidga brukarens möjlighet att vara delaktig och utöva inflytande.

Ladda ner eller beställ rapport nr 135 på FoU Södertörns hemsida http://fou-sodertorn.se/project/13515-metoder-for-delaktighet-och-inflytande-inom-lss/

Ladda ner eller beställ rapport nr 134 på FoU Södertörns hemsida http://fou-sodertorn.se/project/13415-metoder-for-delaktighet-och-inflytande-inom-lss/