A A A

Mitt framtida boende – tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning

Författare: Charlotte Fagerstedt
FoU-Södertörns skriftserie nr 103/11

Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars och unga vuxnas tankar om hur de vill bo i framtiden. De har alla behov av hjälp och stöd i olika omfattning och rapporten fokuserar på ungdomar med utvecklingsstörning och ungdomar med Aspergers syndrom.

Rapporten, som är en av få inom ett område som kräver mer forskning, berör flera olika aspekter av boendefrågor inom LSS-verksamheter och vänder sig således till en bred läsekrets

Ladda ner eller beställ på FoU Södertörns hemsida
http://fou-sodertorn.se/project/10311-mitt-framtida-boende-tankar-och-funderingar-fran-ungdomar-med-funktionsnedsattning/