A A A

När mat och alkohol på gruppbostaden blir ett dilemma

-om livsstilsrelaterad problematik bland personer med utvecklingsstörning

Författare: Karin Steive
FoU-Södertörns skriftserie nr 106/12

Hur gör man som anställd i LSS-boenden när personer med utvecklingsstörning äter mat, dricker cola eller alkohol på ett sätt som omgivningen tycker är skadligt? Lagstiftningen säger att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva ett liv som andra. För professionella, vars uppgift är att ge omsorg och se till att personen mår väl, kan detta innebära att balansera mellan olika krav

Ladda ner eller beställ på FoU Södertörns hemsida
http://fou-sodertorn.se/project/10612-nar-mat-och-alkohol-pa-gruppbostaden-blir-ett-dilemma/